BIZTONSÁGI TERV KÉSZÍTÉS - kallosec.hu

ProKálló-Sec
Garantáljuk a biztonságot, minden élethelyzetben!
Tartalomhoz ugrás
P R O K Á L L Ó - S E C
S E C U R I T Y  C O M P A N Y
BIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE RENDEZVÉNYEKRE

BIZTONSÁGI TERV KÉSZÍTÉS

23/2011. (lll. 8.) Kormányrendelet. A zenés, Táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről. A Kormány Alkotmány 35.§ (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alkotmány 35.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatárotott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Zenés-táncos rendezvényekről szóló 2011 évi Kormányrendelet 2011. Június 28.-i módosítása mely 2011 július 06, lépett hatályba. A rendezvények szervezése során a résztvevők biztonsága kiemelt fontossággal bír! Annak érdekében, hogy a szervezők részletesen számba vegyék a lehetséges veszélyforrásokat, ezért a Szakhatóságok és a 23/2011. (lll. § 8.) új Kormányrendeletek BIZTONSÁGI TERV készítését írják elő! A Biztonsági terv keretein belül,rögzítendő alapinformációknak tartalmazniuk kell a Rendezvény helyszíne időpontja, időtartama, a vendégek létszáma, a kiemelt személyek védelme, felelős rendező, szervező cég adatai, a kiszolgáló személyzet létszáma, a kapcsolattartó neve, elérhetősége. Lényeges kiindulási pont a Biztonsági terv készítésénél a Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak, melyek meghatározzák az adott épület, illetve terület Tűzveszélyességi osztályba sorolását, amit tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakember határozhat meg a szervezőknek, rendezőnek. Ne feledkezzünk meg a kiürítési tervről az alaprajzzal együtt, és a tűzriadó tervről sem.
A Biztonsági tervet a fent említett fontos elemek befolyásolják elsősorban, de a Biztonsági személyzet létszáma (mindig a vendégek létszámától függ. 100 főig 2 fő szakképzett biztonsági ember szükséges, és továbbiakban 100 főnként 1-1 szükséges) és a képzettsége is nagyon fontos, (10 fő biztonsági személyzet felett egy főnek biztonságszervezőnek, 3 főnek pedig rendezvénybiztosító végzettséggel kell rendelkeznie) úgymint a Biztonsági terv szakszerű készítőjének személye és adatai.

Egyéb szempontok:
A kiskorú fiatalok szórakozási szokásai miatt, a klubok, szórakozóhelyek, rendezvényházak, helyszínek szabadtéri, illetve fesztivál rendezvényszervezéssel foglalkozó cégeknek, vállalkozásoknak az új hatályos jogszabályok szerint biztonsági tervvel kell rendelkezniük. E biztonsági tervek nem csak általános előírásokról kell, hogy szóljanak, mert minden rendezvény más, más a tartalma, célközönsége, más lehet a létszáma. A létszámmal és a célközönséggel előre számolni lehet, de esetleges felgyorsuló események és a résztvevők kiszámíthatatlansága miatt, minden rendezvényre külön biztonsági tervet kell készíteni, szaktudással rendelkező cég, vagy egyén bevonásával. A biztonsági tervnek két fő irányvonalának kell lennie, első a rendelkezésre álló zárt helyiség, illetve szabadtéri terület, ahol a rendezvényt kívánják megtartani. A másik a biztosítást végző biztonsági személyzet, biztonsági eszközök, ideértve egyéb személyzetet (rendezők, hostok, hostessek, vendéglátó ipari személyzet, takarítók) és a szórakoztatást nyújtó, egyéb zenei tevékenységeket végző, meghívott művészek, illetve állandó zenekarok, lemezlovasok. Számukra, mint a rendezvény biztonságos lebonyolításában résztvevőknek betartandó előírásokat kell tartalmaznia, az összes biztonsági előírások és szakmai szempontok figyelembevételével. Ez a szolgáltatás biztonsági cégek számára nem ismeretlen, de a rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek, egyének, nem fordítottak kellő figyelmet ilyen biztonsági előírások, tervek készítésére, és jogszabály hiányában nem is igényelték. Ennek megváltozása miatt cégünk a fent említett szolgáltatási eljárások, biztonsági tervek elkészítését vállalja rövid határidőn belül, helyszíni szemle és a megrendelő igényeit és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. A rendezvények és a biztosítási feladatokhoz szorosan kapcsolódó technikai eszközök és biztosítási személyzettel együtt.
P R O K Á L L Ó - S E C
TELEFON: +36 52 955 212 / +36 30 515 8092 / E-mail: info@kallosec.hu
S E C U R I T Y C O M P A N Y
Vissza a tartalomhoz