EGYÜTTMŰKÖDÉS - kallosec.hu

ProKálló-Sec
Garantáljuk a biztonságot, minden élethelyzetben!
Tartalomhoz ugrás
P R O K Á L L Ó - S E C
S E C U R I T Y  C O M P A N Y
EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÓSÁGOKKAL, PARTNEREINKKEL, JÓTÉKONYSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Cégünk tevékenységi köreibe tartozó feladatok ellátása során szoros és folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a területileg illetékes hatóságokkal, rendvédelmi szervekkel. Munkatársaink szakmailag felkészült személyek, akik segítségével, munkánkkal, szolgáltatásainkkal, biztonságot, udvarias ügyfélfogadást illetve védelmet tudunk nyújtani és folyamatosan képezzük munkatársainkat az etika szabályaihoz mérten. A biztonsági szolgálat feladatait jogszerűen, szolgálati utasítás alapján, szigorú ellenőrzés mellett, egyenruhában végezzük. Munkatársaink több évtizedes tapasztalattal rendelkező biztonságszervezők, mind a vagyonvédelem-, mind a rendezvénybiztosítás területén.
Shogun Team - Kyokushin Karate Debrecen - Mikepércs

Megtisztelő együttműködés!
2018-tól az országosan elismert ProKálló-Sec Kft. a Shogun mellé állt!
-"Köszönettel fogadjuk Kálló Csaba Biztonsági Igazgató Úr nyitottságát egyesületünk tevékenysége iránt!"

.
JÓTÉKONYSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Jótékonysági focigála 2020.
A Baromfiudvar 2002. Kft. és a ProKálló-Sec Kft. közös adománya a Debreceni Karitatív Testület javára.

.
.


P R O K Á L L Ó - S E C
TELEFON: +36 52 955 212 / +36 30 515 8092 / E-mail: info@kallosec.hu
S E C U R I T Y C O M P A N Y
Vissza a tartalomhoz