OBJEKTUMVÉDELEM, TELEPHELYŐRZÉS - kallosec.hu

ProKálló-Sec
Garantáljuk a biztonságot, minden élethelyzetben!
Tartalomhoz ugrás
P R O K Á L L Ó - S E C
S E C U R I T Y  C O M P A N Y
ÉLŐERŐS OBJEKTUMVÉDELEM, TELEPHELYŐRZÉS, RECEPCIÓS SZOLGÁLAT, PORTASZOLGÁLAT

OBJEKTUMVÉDELEM, TELEPHELYŐRZÉS

A Megbízó objektumának mindennapos rendeltetésszerű működéséhez szükséges biztonság alapvető megteremtése, rendkívüli események bekövetkezésének megelőzése, kezelése, riasztórendszerek, tűzjelző berendezések, liftek, mozgólépcsők kezelése, személyek, gépjárművek be- és kilépésének felügyelete, eszközök, anyagok be- és kivitelének előírtak szerinti szabályozása, készletnyilvántartó rendszerek kezelése, veszteségforrás kutatás, kulcskezelés, nyilván tartás, telefonközpont kezelés. A Megbízó területére történő be- és kilépések jogosságának ellenőrzése, dokumentálása, gépjárművek, tehergépjárművek rakományának ellenőrzése szállítólevél, menetokmányok, bizonylatok alapján. A gépjárművek parkoló rendjének rendeltetésszerű használatának figyelemmel kísérése, parkolás segítése, ki- és belépők ruházatának és csomagjainak jogszabály szerinti biztonsági szempontból történő ellenőrzése, kamerás megfigyelés, igény szerinti járőrszolgálat, kutyás járőrszolgálat. A recepciós szolgálat biztosítja az objektumon belül a személyek be- és kiléptetését, fogadja, informálja, eligazítja, kíséri az érkező személyeket, adminisztrációs és ügyeleti feladatokat lát el, mint postai küldemények átvétele, kézbesítése, telefonközpont kezelés, kulcskezelés, nyilvántartás, az objektum házirendjének betartatása. Ittas, bódult állapotban lévő személyek belépésének megakadályozása, igény szerinti szondáztatás. A Megbízó területéről kitiltott személyek, eszközök és anyagok bevitelének megakadályozása. A létesítmény belső rendjét megsértők figyelmeztetése, a házirend betartatása. A Megbízó által kiadott utasítások, intézkedések maradéktalan végrehajtása. Bűncselekmény elkövetésén ért személy elfogása, a rendőrség kiérkezéséig történő jogszabály szerinti visszatartása. A szükséges intézkedések megtétele havária esetekben (tűz, csőtörés, stb.). Előírt nyilvántartások vezetése.
Ittas, bódult állapotban lévő személyek belépésének megakadályozása, igény szerinti szondáztatás. A Megbízó területéről kitiltott személyek, eszközök és anyagok bevitelének megakadályozása. A létesítmény belső rendjét megsértők figyelmeztetése, a házirend betartatása. A Megbízó által kiadott utasítások, intézkedések maradéktalan végrehajtása. Bűncselekmény elkövetésén ért személy elfogása, a rendőrség kiérkezéséig történő jogszabály szerinti visszatartása. A szükséges intézkedések megtétele havária esetekben (tűz, csőtörés, stb.). Előírt nyilvántartások vezetése.
P R O K Á L L Ó - S E C
TELEFON: +36 52 955 212 / +36 30 515 8092 / E-mail: info@kallosec.hu
S E C U R I T Y C O M P A N Y
Vissza a tartalomhoz