VAGYONVÉDELEM - Üdvözöljük Önt a ProKálló-Sec Kft. honlapján

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

SZOLGÁLTATÁSOK
 
EGYÜTTMŰKÖDÉS
 

A vagyonvédelem fogalma:

A vagyonvédelem a megbízó vagyonának, vagyontárgyainak fizikai, technikai védelmét jelenti a gazdálkodás folyamatán kívül eső károsító cselekményektől vagy eseményektől. Olyan céltudatos és folyamatos tevékenység, melynek célja, hogy valamilyen fenyegetettséget elhárítson, vagy legalábbis következményeinek hatásait csökkentse, az esemény bekövetkezése esetén tegye lehetővé a károk minimalizálását, a normális élet mielőbbi helyreállítását.
Konkrét tárgy vagy objektum, illetve ezek összességének megóvása valamilyen illetéktelen behatolással szemben.

Az illetéktelenség ellen az alábbi módon illetve eszközökkel lehet védekezni:

Élőerővel,
Elektronikus eszközökkel,
Mechanikai eszközökkel,
A korszerű vagyonvédelemben mindez kiegészül még a biztosítással.

Abban az esetben, ha egy adott vagyonvédelmi feladathoz a mechanikus, az élőerős, és elektronikus vagyonvédelmi eszközök megfelelő arányban kerülnek alkalmazásra, komplex vagyonvédelemről beszélünk.

Mechanikai védelem:
Az épületek, építmények illetéktelen behatolás elleni fokozott védelmére szolgáló építészeti, műszaki követelmények és eszközök, valamint az értékek biztonságos tárolását szolgáló berendezések alkalmazását jelenti.

Elsődleges célja az objektumokba történő illetéktelen bejutási kísérlettekkel szembeni hatékony fizikai ellenállás.

A mechanikai védelem eszközei:
árkok, töltések, kerítések, tüskésdrótok, tüskés lemezek, sorompók, kapuk, falazatok, födémek, nyílászárók, az ezekhez tartozó zárak, zárrendszerek, rácsok, értéktároló eszközök, biztonsági üvegek, fóliák.

Elektronikai védelem:
Az épületekbe, építményekbe való illetéktelen bejutás, valamint a védett értékek eltulajdonítási kísérletének automatikus jelzésére, vagy a védett személyek elleni támadás távjelzésére szolgáló elektronikus eszközök alkalmazását jelenti.

Személyi védelem - Élőerős védelem:
A jogi és szakmai szabályokon alapuló és a védendő személy életének, testi épségének, emberi méltóságának és életvitelének megóvását biztosító megelőző és elhárító tevékenységek összessége.

Feladata a nem kívánt jogellenes cselekmény kellő időben való megszakítása. A fizikai (mechanikai) védelem valóban védi az értéket az illetéktelen behatolás, eltulajdonítás ellen fokozott védelmet kell biztosítania. Megfelelő kialakításával a betörő időráfordítását növeli.

Tulajdonságai: aktív tényezőnek tekinthető, gondolkozik és aktívan ellenáll a veszélyforrásnak; rugalmas, mobil; kezeli, telepíti, karbantartja, felügyeli a vagyonvédelmi eszközöket.

Előnyei: gyorsan telepíthető és megszüntethető, nincs egyszeri, nagy beruházása, csak havi költség, rugalmasan és gyorsan alakítható a változó körülményekhez.

Hátrányai: kevésbé megbízható, gyakori ellenőrzést igényel, fenntartási költsége állandó és infláló


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz